Hetiti

Фев
11

3. Хетити

Пред околу три илјади години Хeтитите биле најмоќниот народ на Блискиот Исток. Од географска гледна точка, нивната империја се проширила од Црното Море на север до Дамаск на југ и повеќе од илјада километри на исток до западниот дел на Анадолија (Анатолија), која е сега дел од модерна Турција. Како воена сила, тие биле моќни […]

DETAIL

„Библијата е книга со таква содржина што претставува најдобар доказ за нејзиното божествено потекло. Во неа се наоѓа историјата на светот, историјата на Божјото провидение од почетокот на светот, па сè до конечното уништување на сето создадено.“

– Имануел Кант, 1724-1804, германски филозоф