drevne civilizacije

Фев
08

1. Земјата на пирамидите

Ниту еден посетител на Египет не би можел да стои во подножјето на трите џиновски пирамиди во Гиза во околината на Каиро, а да не биде восхитен од неверојатната големина на овие огромни споменици. Кој ги градел пирамидите? Зошто биле направени? Како ги поставиле тешките камења во таа положба? Какви вештини биле потребни за да […]

DETAIL

„Библијата е книга со таква содржина што претставува најдобар доказ за нејзиното божествено потекло. Во неа се наоѓа историјата на светот, историјата на Божјото провидение од почетокот на светот, па сè до конечното уништување на сето создадено.“

– Имануел Кант, 1724-1804, германски филозоф