[СВБ] 23. Спасението на Карпа- ТЕСТ

[СВБ] 23. Спасението на Карпа- ТЕСТ