[СВБ] 18. Спомен-ден на создавањето – ТЕСТ

[СВБ] 18. Спомен-ден на создавањето – ТЕСТ