Славните вистини на Библијата

За курсот

Познатиот индиски мислител и еден од основачите на современата индиска држава, Махатма Ганди, за Библијата рекол: „Вие, христијаните, внимавате на документот кој содржи доволно динамит да ја разнесе целата цивилизација на парчиња, да го преврти светот главечкум и да донесе мир во светот кој е растргнат од судири, но го третирате како да не претставува ништо повеќе од едно книжевно дело.“

Што е тоа во Библијата што го одушевило и навело Ганди да ја смета Библијата толку важна книга?

Дознајте зошто Библијата и по неколку илјади години е напродавана и најбарана книга.

Курс преку Интернет  

Печатено издание