[ОТК] 25. Дали постои Божја црква во современиот свет? – ТЕСТ

[ОТК] 25. Дали постои Божја црква во современиот свет? – ТЕСТ