[ОТК] 22. Дали Бог е праведен?- ТЕСТ

[ОТК] 22. Дали Бог е праведен?- ТЕСТ