Откријте

Откријте

За курсот

Бог не сакал да се открие само во Библијата. Тој знае дека луѓето со кои живееме се пореални од некого за кого само слушаме или читаме. Затоа одлучил да дојде на нашиот свет како реална личност.
Бог се спуштил до нашето ниво и станал сличен на нас за да нè поучи како да живееме и да бидеме среќни, и навистина да согледаме каков е Тој.

Како Бог, како личност, се појавил на овој свет?

Бог дошол меѓу нас во личноста на Исуса Христа.

Содржина на курсот