[TП] 9. Обновување на храмот – ТЕСТ

[TП] 9. Обновување на храмот – ТЕСТ