[ТП] 20. Погребан во вода – ТЕСТ

[ТП] 20. Погребан во вода – ТЕСТ