Тајните на пророштвата

Тајните на пророштвата

За курсот

Враќањето во историјата разоткрива многубројни култури кои биле обземени со копнежот да ја дознаат иднината. Пророците кои ја напишале Библијата се служеле со таинствени симболи и временски кодови за да опишат над илјада вџашувачки и посебни пророштва. Тие пророштва однапред ги најавувале најважните настани, како и појавувањата и исчезнувањата на народите во текот на историјата.

Какви се целта и важноста на библиските пророштва? Зошто пророштвата се напишани во таинствени кодови, шифри и симболи? Колку е веродостојно некое библиско пророштво и што всушност значи тоа? Во текот на целава серија ќе ги наоѓате клучевите кои ќе ви ги отклучуваат тајните на библиските пророштва.

Содржина на курсот

лекција СОДРЖИНА