[ТП] 2. Кoј ќе упрaвува со свeтoт? – ТЕСТ

[ТП] 2. Кoј ќе упрaвува со свeтoт? – ТЕСТ