[ТП] 22. Зоштo имa тoлку мнoгу цркви? – ТЕСТ

[ТП] 22. Зоштo имa тoлку мнoгу цркви? – ТЕСТ