[ТП] 16. Жигот на ѕверот – ТЕСТ

[ТП] 16. Жигот на ѕверот – ТЕСТ