[ПОТ] 24. Откријте ја блискоста – ТЕСТ

[ПОТ] 24. Откријте ја блискоста – ТЕСТ