[ПОТ] 23. Откријте ја благосостојбата – ТЕСТ

[ПОТ] 23. Откријте ја благосостојбата – ТЕСТ