Potraga

Апр
08

Потрага

За курсот Ние брзаме, се бориме, страдаме, одиме: толкав пат, а потоа... на крајот, сепак умираме. Се чини претешко за воопшто да има смисла. Не е ни чудо што се бориме со тешки прашања кои пекаат по одговори кои тешко ги пронаоѓаме. Зошто постоиме? Од каде сме? На што можеме да се надеваме? Зошто ни [...]
By admin | Потрага
DETAIL

„Библијата е книга со таква содржина што претставува најдобар доказ за нејзиното божествено потекло. Во неа се наоѓа историјата на светот, историјата на Божјото провидение од почетокот на светот, па сè до конечното уништување на сето создадено.“

– Имануел Кант, 1724-1804, германски филозоф