[САП] 9. Да се одржи промената – ТЕСТ

[САП] 9. Да се одржи промената – ТЕСТ