[САП] 6. Промена на умот- ТЕСТ

[САП] 6. Промена на умот- ТЕСТ