Сторијата за апостол Павле

Сторијата за апостол Павле

За курсот

Познатиот апостол Павле, најголемиот апологет на христијанството, имал една визија – еден сон. Тоа бил прекрасен, величествен сон сон за нова доба, за едно ново устројство на светот. Тоа бил сонот за новото и обединото човештво, кое ќе го краси единство, рамноправност, љубов и мир.

Некогашниот немилосрден прогонувач на христијаните, по сопствено тврдење, доживеал чудесна преобразба при средба со Христа и тоа му го определило понатамошниот тек на животот, кој го завршил со маченичка смрт поради тврдењето дека со воскреснувањето од мртвите, Исус Христос ја победил смртта.

Низ овој курс запознајте го апостол Павле како човек од акција, вера, чесност и истрајност до смрт.

Содржина на курсот

5. Сила 1 тест
Покажи сè
лекција СОДРЖИНА