[ЗНД] 7. Целосна апстиненција – ТЕСТ

[ЗНД] 7. Целосна апстиненција – ТЕСТ