Zdravlje

Дек
14

Здравјето на дофат

За курсот Светската здравствена организација го дефинира здравјето како состојба на целосна физичка, духовна, ментална и социјална благосостојба. Здравјето не е статичка вредност. Тоа е динамично и секогаш може да напредува на подобро! Дури и кога не чувствуваме никаква болка, подобро здравје значи повеќе енергија, посреќен и посмирен живот, поквалитетни биохемиски процеси во нас кои, [...]
DETAIL

„Библијата е книга со таква содржина што претставува најдобар доказ за нејзиното божествено потекло. Во неа се наоѓа историјата на светот, историјата на Божјото провидение од почетокот на светот, па сè до конечното уништување на сето создадено.“

– Имануел Кант, 1724-1804, германски филозоф